Společnost DEVEHO-CONSULTING SAS vznikla s úmyslem nabídnout firmám z oblasti Middle Market své znalosti v oblasti ERP projektů jak ve Francii, tak v zahraničí, a doprovodit je v procesu změn v jejich informačním systému. Díky spojení kompetencí a znalostí z mezinárodního prostředí našich administrativních i technických konzultantů, v některých případech přesahujících více než 10 let, nabízí náš tým široký operativní záběr. Se zastoupením ve Francii v Paříži a v Lyonu, stejně jako na Slovensku a v Rumunsku si Deveho-Consulting klade za cíl doprovodit vás ve vašich lokálních i mezinárodních projektech a být vaším dlouhodobým partnerem.  

Služby poskytované společností Deveho-Consulting jsou rozděleny do dvou velkých skupin:

Podpora řízení IT projektů

Služby podpory řízení IT projektů se týkají distribuce a implementace softwaru Sage X3. Letité zkušenosti s tímto ERP systémem a jeho různými verzemi ve spojení s naší detailní a pragmatickou metodologií nám dovolují provést naše klienty hladkou integrací tohoto ERP systému.

Podpora řízení informačního systému

Služby podpory řízení informačního systému zahrnují oblasti, jako je:

 • Řízení ERP projektů ve Francii a v zahraničí

 • Podpora adaptace informačních systémů na lokální normy a potřeby, stejně jako legální dohled nad vývojem právního rámce díky lokálním partnerům

Řízení změn: správa inherentního rizika lidského faktoru při zavádění ERP systému. Konkrétně se jedná o pomoc při:

 • Určování, koho a jak zahrnout, sestavení projektového týmu

 • Ujištění se, že každý chápe výhody projektu

 • Získání a udržení interní podpory pro úspěch projektu

 • Zajištění, aby se uživatelé s používáním nástroje ztotožnili

Software Sage X3 je integrované řešení pro správu, vektor výkonnosti, který je odpovědí na vaše výzvy:

 • Zvládnout dopady globalizace na váš ekosystém a váš mezinárodní rozvoj;

 • Jednotně řídit aktivity vaší společnosti a posílit efektivitu vašich procesů;

 • Usnadnit vnitřní a vnější spolupráci pro posílení vaší reaktivity a flexibility;

 • Zlepšit spokojenost vašich klientů;

 • Zajistit rychlou návratnost vašich investic a zmírnit provozní náklady.

Díky technologiím Web 2.0 klade Sage X3 důraz na kolaborativní technologie a individuálně nastavitelnou ergonomii s cílem zjednodušit vaše procesy a zvýšit efektivitu.

Sage X3 je prvním řešením na trhu, které je kompletně určeno středním a velkým podnikům. Díky aplikovatelným rozšířením, mezinárodnímu rozměru a expertním a pokročilým funkcím vám Sage X3 pomáhá permanentně sladit operativní exekutivu se strategií společnosti a řídit veškeré vaše činnosti v rozsahu 360°.

Díky síti 150 prodejců a zastoupení ve 40 zemích zaujal Sage X3 již 2 700 společností a čítá více než 150 000 uživatelů.   

Snižte své náklady a lhůty

Globalizace od společností vyžaduje snížení nákladů a zvýšení efektivity při současném znásobení schopnosti rychle reagovat. Sage X3 umožňuje automatizovat a integrovat kompletně celý proces řízení. Se Sage X3 budete mít v reálném čase přístup k datům spojeným s vaší činností a budete disponovat maximálním dohledem nad vašimi rozpočty. 

Upřednostněte spolupráci a koordinaci pro 360° viditelnost

Sage X3 sjednocuje vaše kanceláře, zastoupení a pobočky do jednoho jediného informačního systému. Vaše organizace sdílejí společný registr, ale pracují ve vlastním jazyce, s vlastními měnami a disponují účetní a finanční správou přizpůsobenou místním specifikům a normám. S grafickým editorem procesů Sage Visual Processes™ Sage X3 zjednodušuje koordinaci a sledování operací všech vašich závodů.  

Zvyšte uspokojení svých klientů

Vaše schopnost navázat s klienty osobní vztahy je rozhodující faktor. Získat klienty, kteří se vracejí, reaktivita a schopnost předvídat poptávku jsou klíčovými prvky úspěchu. Technologie Sage X3 založená na architektuře orientované na web dovoluje sjednotit různé činnosti společnosti a její partnery v rámci jedné společné základny.

Uchopte nové příležitosti růstu

Vaše společnost roste díky rozvoji nabídek a služeb a díky získávání nových teritorií. Analýzy rozhodování a oborové indikátory Sage X3 předkládají přesný aktuální stav aktiv společnosti. Jste tak schopni rychleji reagovat a zároveň zvýšíte kvalitu implementace strategických rozhodnutí.

Kontakt DEVEHO consulting s.r.o.

Adresa

Mostová 185/2

811 02 Bratislava

Slovensko

Telefon: +421 (0) 2 326 619 38

E-mail: martin.zuzak@deveho.com

Web: www.deveho.com

© 2023 by by James Consulting. Proudly created with Wix.com

IBC, Pobřežní 3

186 00 Praha 8 - Karlín

Česká republika

Tel. +420 224 833 090

E-mail appui@chambre.cz

Web www.chambre.cz

 • Wix Facebook page
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Icône sociale
 • RSS Social Icon
 • YouTube Social Icon
Kontaktujte nás / Contactez-nous